Tạo Hiren boot trên usb

Tạo Hiren boot trên usb

02/12/2015 admin 0

Hiren boot là một đĩa boot rất nổi tiếng, hỗ trợ rất nhiều công công cụ và tiện ích cứu hộ máy tính: chẳng hạn […]