Tạo usb boot cài đặt window 7 bằng Windows7 USB/DVD Download Tool

Tạo usb boot cài đặt window 7 bằng Windows7 USB/DVD Download Tool

Windows 7 USB/DVD Download Tool là công cụ của Micrsoft hỗ hỗ trợ tạo usb boot cài đặt window 7, tiện ích này giúp bạn cài đặt window 7 bằng usb đơn giản hơn rất nhiều.

Các bước tạo usb install window 7:

– Tải phần mềm Windows7 USB/DVD Download Tool tại đây.

– Nếu cài Window7 USB/DVD Download tool trên window xp cần cài thêm:

– Tải file ISO của window 7: window 7 32bit pro , window 7 64bit ultimate

– Cài đặt phần mềm Windows7 USB/DVD Download Tool.
+ Chạy file vừa tài về > chọn next

usb-install-window-7_01 Tạo usb boot cài đặt window 7 bằng Windows7 USB/DVD Download Tool
+ Chọn Install

usb-install-window-7_02 Tạo usb boot cài đặt window 7 bằng Windows7 USB/DVD Download Tool
+ Chọn Finish

usb-install-window-7_03 Tạo usb boot cài đặt window 7 bằng Windows7 USB/DVD Download Tool

Sau khi cài xong, chạy chương trình Windows7 USB/DVD Download Tool lên.

usb-install-window-7_04 Tạo usb boot cài đặt window 7 bằng Windows7 USB/DVD Download Tool

Chọn Browse để tìm và chọn file .ISO của window 7 > next

usb-install-window-7_05 Tạo usb boot cài đặt window 7 bằng Windows7 USB/DVD Download Tool

Chọn USB device

usb-install-window-7_06 Tạo usb boot cài đặt window 7 bằng Windows7 USB/DVD Download Tool

Chọn usb cần tạo usb boot > chọn Begin copying

Như vậy là usb của bạn đã có thể cài đặt được window rồi đó.

Phần mềm liên quan

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*