Sửa lỗi “Your PC infected by VRB version 1.0” bằng Hirent boot

sua loi Your PC infected by VRB version 1.0 bang bootice

Khi máy tính bạn bị nhiễm virus “Your PC infected by VRB version 1.0” không thể vào được window. Cho dù bạn có Format ổ C và cài lại hệ điều hành cũng xử lý được lỗi này. Nếu máy bạn bị nhiễm virus không vào được window thì có thể khởi động vào hirent boot chạy chương trình bootice để sửa lỗi này.

Bạn nên dùng hirent boot 15.2, có thể ra tiệm đĩa vi tính mua hoặc tải về tại đây. Sau khi tải về có thể ra đĩa hoặc tạo usb boot (tham khảo bài tạo usb boot, usb boot đa năng)

  • khi boot vào hirent boot 15.2 -> chọn menu Mini window xp.

bootice_0 Sửa lỗi “Your PC infected by VRB version 1.0” bằng Hirent boot

  • sau khi vào được window xp mini: chạy menu HBCD -> Program -> Partition / Boot / MBR -> BootICE (boot sector install/change)

bootice Sửa lỗi “Your PC infected by VRB version 1.0” bằng Hirent boot

chọn ổ đĩa đang cài hệ điều hành -> chọn Process MBR

virus-MBR-02 Sửa lỗi “Your PC infected by VRB version 1.0” bằng Hirent boot

Khởi động lại máy tính kiểm tra kết quả.

 

Phần mềm liên quan

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*