Quy định post bài

Nhằm nâng cao chất lượng nội dung cho Blog Sharephanmem.com, giúp Blog ngày một hòan thiện trở thành sân chơi bổ ích và lành mạnh cho tất cả những ai yêu lĩnh vực CNTT, muốn học hỏi và chia sẻ các kiến thức, phần mềm liên quan ngành CNTT. Vì thế chúng tôi cho phép tất cả mọi người có thể đăng ký thành viên để post bài, chia sẻ phần mềm để kiếm thêm thu nhập trên Blog sharephanmem.com nhưng có một số quy định post bài sau:

– Chỉ được phép đăng bài có nội dung liên quan lĩnh vực CNTT, những bài có nội dung không liên quan sẽ bị xóa (không thông báo trước).
– Nội dung bài viết bằng Việt có dấu hoặc tiếng Anh.
– Nội dung bài viết phải có ý nghĩa, không được viết lung tung, dài ít nhất 200 từ trở lên
– Không được copy lại những bài viết của thành viên khác trên Blog gây trùng lặp nội dung.
– Bài viết chỉ được phép chèn link nội bộ và link download của Mshare.io.
– Để tránh tình trạng Auto Spam, khi đăng ký thành viên chỉ có quyền Subscriber, để đăng được bài viết thành viên phải dùng địa chỉ Email vừa đăng ký gởi mail đến Email Phongth09c1@gmail.com để yêu cầu nâng tài khoản. Nội dung Email:
+ Tiêu đề Email: Nâng cấp tài khoản Sharephanmem.com
+ Nội dung:

  • Họ và tên :……………………………..
  • Email :……………………………………
  • Tên tài khoản cần nâng cấp (username) :………………………….

– Sau khi nhận được mail yêu cầu nâng cấp tài khoản, chúng tôi sẽ xem xét và phản hồi lại Email.
– Nếu phát hiện thành viên nào cố tình Spam chúng tôi sẽ khóa tài khoản ngay lập tức.