Phần mềm thay đổi SID máy tính trên window – Change SID window

Phần mềm thay đổi SID máy tính trên window - Change SID window

Trên hệ điều hành window đôi lúc bạn cần thay đổi SID của máy tính, có thể SID bị trùng do dùng chung một bản ghost, shost đa cấu hình cho các máy tính trong mạng nội bộ, nhất là trong môi trường domain nếu có máy tính trùng SID khi join domain sẽ báo lỗi. Để thay đổi SID máy tính trên window chỉ cần dùng phần mềm thay đổi SID, một cách nhanh nhất để thay đổi change máy tính window.

Cách Change SID máy tính window:

– Tải phần mềm change SID tại đây .

chạy file newSID -> next

thay đổi SID 01

chọn Next

thay doi SID 02

chọn next

thay đổi SID 03

chọn Next

thay doi SID 04

Đợi khoảng vài phút > sau đó window sẽ khởi động lại.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*