Forum

Tải Từ điển Prodict 2007 - Từ điển Anh Việt ngành kỹ thuật, kinh tế  

  RSS

b5f51d6968583903f23089a81c4f296d?s=80&d=mm&r=g Forum
(@phongnhv)
Trusted Member
Joined: 9 months ago
Posts: 92
04/11/2018 6:17 pm  

Phần mềm Prodict 2007 là Từ điển Anh Việt miễn phí chuyên ngành kỹ thuật và kinh tế, nếu bạn đang cần tra từ tiếng Anh liên quan ngành kỹ thuật hay kinh tế hãy sử dụng từ điển Prodict 2007 nhé. Dưới đây là link Download Prodict 2007 + hướng dẫn cài đặt bằng hình ảnh.

Download Prodict 2007

Cài đặt phần mềm từ điển Prodict 2007

- Chạy file setup -> chọn Next

Download-Prodict-tu-dien-anh-viet-nganh-ky-thuat-01 Forum

- Chọn I accept the terms of the lincese agreement -> chọn Next

Download-Prodict-tu-dien-anh-viet-nganh-ky-thuat-02 Forum

- Chọn Next

Download-Prodict-tu-dien-anh-viet-nganh-ky-thuat-03 Forum

- Next tiếp

Download-Prodict-tu-dien-anh-viet-nganh-ky-thuat-04 Forum

- Chọn Install để cài đặt

Download-Prodict-tu-dien-anh-viet-nganh-ky-thuat-05 Forum

Chọn Yes

Download-Prodict-tu-dien-anh-viet-nganh-ky-thuat-06 Forum

Prodict 2007 đã cài đặt xong, mở Prodict lên -> chọn OK

Download-Prodict-tu-dien-anh-viet-nganh-ky-thuat-07 Forum

Đây là màn hình làm việc chính của Prodict 2007

Download-Prodict-tu-dien-anh-viet-nganh-ky-thuat-08 Forum

Chúc các bạn thành công.


ReplyQuote
Share: