Forum

Tải phần mềm Sothink SWF to Video Converter Full key  

  RSS

Phongnhv
(@phongnhv)
Trusted Member
Joined: 7 months ago
Posts: 92
22/10/2018 8:12 pm  

Sothink SWF to Video Converter là phần mềm chuyển đổi (convert) file flash SWF sang các file video như AVI, MPEG, MP4, 3GP, ngoài ra Sothink SWF to Video Converter còn hỗ trợ chuyển flash sang các ảnh động GIF, PNG, JPG, BMP... Nếu bạn đang cần convert SWF to Video thì có thể Download phần mềm Sothink SWF to Video Converter Full key về máy tính để cài đặt và sử dụng. Bên dưới là hướng dẫn cài đặt Sothink SWF to Video Converter Full key chi tiết bằng hình ảnh.

DOWNLOAD Sothink SWF to Video Converter Full key

Cài đặt Sothink SWF to Video Converter Full key

- Giải nén và chạy file setup.exe -> chọn Next

Download-Sothink-SWF-to-Video-Converter-Full-key-01 Forum

- Chọn I accept the agreement -> Next

Download-Sothink-SWF-to-Video-Converter-Full-key-02 Forum

- Chọn Next

Download-Sothink-SWF-to-Video-Converter-Full-key-03 Forum

- Click Next

Download-Sothink-SWF-to-Video-Converter-Full-key-04 Forum

- Chọn Next

Download-Sothink-SWF-to-Video-Converter-Full-key-05 Forum

Next tiếp

Download-Sothink-SWF-to-Video-Converter-Full-key-06 Forum

- Chọn Install để cài đặt

Download-Sothink-SWF-to-Video-Converter-Full-key-07 Forum

- Chọn Enter Key để Active Sothink SWF to Video converter

Download-Sothink-SWF-to-Video-Converter-Full-key-08 Forum

Nhập thông tin Registration name và registration key vào -> OK

Download-Sothink-SWF-to-Video-Converter-Full-key-09 Forum

Sothink SWF to video converter đã được active thành công.

Download-Sothink-SWF-to-Video-Converter-Full-key-10 Forum

Màn hình làm việc của Sothink SWF to video converter

Download-Sothink-SWF-to-Video-Converter-Full-key-11 Forum

Chúc các bạn thành công.


ReplyQuote
Share: