Forum

Download phần mềm 3ds max 2013 Full crack (32bit/64bit) + hướng dẫn crack  

  RSS

Phongnhv
(@phongnhv)
Trusted Member
Joined:6 months  ago
Posts: 92
04/09/2018 8:26 pm  

Phần mềm 3DS max 2013 Full crack là phiên bản được nâng cấp từ bản 2012 giúp tăng hiệu suất làm việc bằng chức năng Nitrous được tiếp tục phát huy như tăng khả năng tương tác, hỗ trợ chiếu sáng, độ sâu của trường ảnh.Trong bài này xin chia sẻ link download 3ds max 2013 Full và hướng dẫn crack crack 3ds max 2013

Một số tính năng được cải tiến trên 3DS Max 2013:

– Khả năng tương tác với Adobe After Effect
– Render to PSD
– Tăng cường khả năng cộng tác với AutoCad và Revit
– Cải tiến MassFX
– Có thể tùy chỉnh được không gian làm việc

Download 3DS Max 2013 32bit

Download 3DS Max 2013 64bit

Download Crack 3DS Max 2013 32bit

Download Crack 3DS Max 2013 64bit

Password giải nén: sharephanmem.com

Cài đặt 3ds max 2013

Chạy file setup

Download-3ds-max-2013-Full-crack-01 Forum

Chọn quốc gia Việt Nam -> chọn I Accept -> chọn Next

Download-3ds-max-2013-Full-crack-02 Forum

Chọn Install

Download-3ds-max-2013-Full-crack-03 Forum

Nhập Serial như trong hình rồi chọn Next

Download-3ds-max-2013-Full-crack-04 Forum

Chọn Install

Download-3ds-max-2013-Full-crack-05 Forum Download-3ds-max-2013-Full-crack-06 Forum Download-3ds-max-2013-Full-crack-07 Forum

Check vào I agree to the use.... -> chọn I Agree

Download-3ds-max-2013-Full-crack-08 Forum

Chọn Finish

Download-3ds-max-2013-Full-crack-09 Forum

Mở chương trình 3DS Max 2012 lên -> chọn Active

Download-3ds-max-2013-Full-crack-10 Forum

Chọn I have an activation code

Download-3ds-max-2013-Full-crack-11 Forum

Chạy file crack 3ds max với quyền Administrator

Download-3ds-max-2013-Full-crack-12 Forum

Copy request code bên cửa sổ active của 3ds max paste vào request của cửa sổ X-FORCE -> chọn Generate -> chọn Patch -> OK -> copy Activation code và paste vào cửa sổ active của 3ds max -> chọn Next

Download-3ds-max-2013-Full-crack-13 Forum

Chọn Next

Download-3ds-max-2013-Full-crack-14 Forum

Chọn Finish

Download-3ds-max-2013-Full-crack-15 Forum

Màn hình làm việc chính của 3ds Max 2013

Download-3ds-max-2013-Full-crack-16 Forum

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: Internet


ReplyQuote
Share: