Forum

Ghost Windows 7 Lite Autumn [x86-x64] Nhanh, Mượt, Nhẹ {MBR & UEFI}​  

  RSS

086421
(@086421)
New Member
Joined: 6 months ago
Posts: 4
17/08/2018 1:11 am  

w1 Forum
w2 Forum
2016-01-13_185202 Forum
2016-01-13_131545 Forum
Đối với bản x64 các bạn khi ghost xong hãy vào Folder Options rồi nhấn vào khung màu đỏ bên dưới để sử dụng chuột quen thuộc nhé
2016-01-13_131203 Forum
2016-01-13_124212 Forum

Dl Forum

Size:
Bản 32-bit: 809 Mb
Link tốc độ cao
Bản 64-bit: 1.18 Gb
Link tốc độ cao

Mã MD5:
32 bit: 52ABEA32 - 93086C3E - D13E6453 - DB760248
64 bit: E3E87121 - 5E1AE5CA - 3794E6F1 - 17A9B6B8


ReplyQuote
Share: