Forum

TransRoad: USA  

  RSS

hehezzi113
(@hehezzi113)
Eminent Member
Joined: 7 months ago
Posts: 25
15/09/2018 10:23 pm  

THÔNG TIN GAME

Trong trò chơi mô phỏng quản lý mới TransRoad: USA của Deck13 Hamburg bạn sẽ bắt đầu như là chủ sở hữu của một công ty hậu cần nhỏ và sử dụng tất cả các kỹ năng quản lý của bạn để dẫn dắt doanh nghiệp của bạn thành công.

ss_9ab27b9f281e75a15826ace3d6d8863acbea612f.600x338 Forum

ss_6ab86a36f7e6bec36ca628a8997e3e4b535e5f02.600x338 Forum

ss_ae32fa44df6dfb6fcd9b74bff230d2169300429b.600x338 Forum

ss_22a6e11b6974a5fb7d3762bf7bcc40035669ae63.600x338 Forum

ss_3340665a20a906c570fda3971f763bc40ca2f4c7.600x338 Forum

CẤU HÌNH

CẤU HÌNH TỐI THIỂU

 • Système d’exploitation : Windows 7/8/10 (64 bit)
 • Processeur : Intel Core i5-3570K 3.40 GHz or similar
 • Mémoire vive : 8 GB de mémoire
 • Graphiques : Nvidia GeForce GTX 760 or similar
 • DirectX : Version 10
 • Espace disque : 6 GB d’espace disque disponible
CẤU HÌNH ĐỀ NGHỊ

 • Système d’exploitation : Windows 7/8/10 (64-Bit)
 • Processeur : Intel Core i5-7600 3.50 GHz or similar
 • Mémoire vive : 12 GB de mémoire
 • Graphiques : Nvidia GTX 970 or similar
 • DirectX : Version 10
 • Espace disque : 6 GB d’espace disque disponible

TẢI GAME

 

TransRoad: USA


ReplyQuote
Share: