Download Start Menu X PRO – Tạo Menu start Windows 8

Download Start Menu X PRO - Tạo Menu start Windows 8

Tiện ích Start Menu X PRO là tiện ích cho phép tạo Menu start Windows 8, cũng tương tự như phần mềm tạo nút start classic shell, Power 8 và Start menu 8. Nó giúp tạo một menu thả xuống theo phong cách mới thay thể menu truyền thống của Windows để người dùng khởi động chương trình nhanh hơn. Bạn cũng được hoàn toàn tùy chỉnh các mục để truy cập đơn giản và tiện lợi hơn mỗi khi cần.

Với Start Menu X PRO bạn có thể tạo, chỉnh sửa, và sắp xếp lại các mục trong Start Menu X.< Start Menu X PRO cho phép tạo ra một danh sách các ứng dụng phổ biến vào một thư mục ảo vào menu Start nên không gây ảnh hưởng lên hệ thống.

Các tính năng chính của Start Menu X PRO:

– Tạo nhóm ảo các chương trình theo mục đích sử dụng
– Khởi động các chương trình nhanh hơn
– Tùy chỉnh menu theo yêu cầu
– Gán một chương trình chính vào thư mục bất kỳ
– Tạo menu Start cho Windows 8 thay thế giao diện Metro.

Các bước Tạo menu start windows 8:
Download Start Menu X PRO về máy tính, giải nén và chạy file StartMenuX_Setup_6_11_PRO

Download Start Menu X PRO - Tạo Menu start Windows 8

– Chọn Run anyway

Download Start Menu X PRO - Tạo Menu start Windows 8 2

– Chọn Yes

Download Start Menu X PRO - Tạo Menu start Windows 8 3

– Chọn I accept the agreement -> click Next

Download Start Menu X PRO - Tạo Menu start Windows 8 4

Chọn Free version – > Next

Download Start Menu X PRO - Tạo Menu start Windows 8 5

– Chọn Next

Download Start Menu X PRO - Tạo Menu start Windows 8 6

– Next tiếp

Download Start Menu X PRO - Tạo Menu start Windows 8 7

Next

Download Start Menu X PRO - Tạo Menu start Windows 8 8

Chọn Install

Download Start Menu X PRO - Tạo Menu start Windows 8 9

Chọn Finish để hoàn tất cài đặt

Download Start Menu X PRO - Tạo Menu start Windows 8 10

Đây là hình ảnh của Start Menu X PRO

Download Start Menu X PRO - Tạo Menu start Windows 8 11

Hy vọng sẽ có ích với bạn!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*